Giới thiệu về Đèn Hoa Đăng Đức Lương

đèn hoa đăng

“…Ấu thơ trong tôi là những chiếc đèn hoa đăng giấy vào những đêm trăng rằm cùng đám bạn thân ngày thơ bé. Kỷ niệm ấy vẫn còn in sâu trong mỗi trái tim của những đứa trẻ ngày ấy, Xem chi tiết