Những cách cầu an năm mới linh nghiệm mà bạn nên thực hiện

Tết Nguyên Tiêu, Tết Thượng Nguyên còn gọi là rằm tháng Giêng là một ngày lễ rất quan trọng trong tâm thức người Việt. Tầm quan trọng của ngày lễ này gần tương đương với tục cúng rằm tháng 7 Xem chi tiết