I would like to + (verb)

This sentence lets someone know what you would be interested in doing. This can be a physical, mental or verbal action.

Here are some examples:

“I would like to answer that question.”
“I would like to compete in a cooking contest.”
“I would like to explain myself.”
“I would like to invite you over.”
“I would like to practice.”
“I would like to become a doctor.”
“I would like to see you more often.”
“I would like to thank you.”
“I would like to learn about animals.”
“I would like to meet the President.”

 

Câu này cho phép ai đó biết bạn muốn làm gì. Đây có thể là hành động thể chất, tinh thần hay lời nói.

Dưới đây là một số ví dụ:

“Tôi muốn trả lời câu hỏi đó.”
“Tôi muốn cạnh tranh trong một cuộc thi nấu ăn.”
“Tôi muốn giải thích bản thân mình.”
“Tôi muốn mời bạn qua.”
“Tôi muốn luyện tập.”
“Tôi mong muốn trở thành một bác sỹ.”
“Tôi muốn gặp các bạn nhiều hơn.”
“Tôi muốn cảm ơn bạn.”
“Tôi muốn tìm hiểu về động vật.”
“Tôi muốn gặp Tổng thống.”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *