Lòng thương yêu sự sống (The love of life) – Truyện song ngữ Anh – Việt

Truyện song ngữ Anh – Việt là những câu chuyện ý nghĩa về lòng thương yêu sự sống của con người và muôn loài. Mời các bạn cùng đọc với Hoa đăng Đức Lương. MỤC LỤC TRUYỆN SONG NGỮ ANH VIỆT Xem chi tiết

Duc Luong flower lantern – To dream come true <3

“… I was in the light of the paper flower lantern on the moonlit night with my childhood friends. The memory is still deep in every child’s heart, including me. On the full moon night, all the children we asked each Xem chi tiết